Missie en visie

Het doel van LoKa is niet om een supermarkt te zijn met “perfecte services”. Onze insteek is anders: we doen samen boodschappen en werken aan verbindingen zowel onderling als tussen de boer en de burger, en we willen bouwen we aan een duurzame lokale economie. Ieder lid heeft een eigen verantwoordelijkheid en samen handelen we op basis van vertrouwen.

Dit is waar LoKa voor staat:

Missie

De vereniging wil een brug slaan tussen de inwoners van regio Apeldoorn en boeren/ producenten op basis van lokaliteit, duurzaamheid en saamhorigheid. Dit doen we binnen LoKa vanuit het concept: samen boodschappen doen en we doen dit zonder winstoogmerk.

Visie

Een lokale, brede beweging op gang brengen waarbij we elkaar weer leren kennen, helpen en vertrouwen. We bouwen aan respectvolle en duurzame relaties. Ieder heeft een eigen inbreng.